سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > اثرگذاری قابل توجه زنجبیل بر حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی

اثرگذاری قابل توجه زنجبیل بر حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی

اثرگذاری قابل توجه زنجبیل بر حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی

اثرگذاری قابل توجه زنجبیل بر حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی

سرطان سینه (BC) یک بیماری بسیار متداول در میان زنان است. امروزه، درمان سرطان متشکل از جراحی، رادیوتراپی، شیمی درمانی، درمان بیولوژیک و همچنین برخی روش‌های دیگر است. درحالیکه، در مرحله پیشرفته، شیمی درمانی اغلب تنها روش موثر درمان سرطان است. تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی اثر بسیار ناخوشایندی بر بیمار می‌گذارد. شیوع استفراغ از طریق ترکیب داروهای ضداستفراغ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اما تلاش‌ها برای کنترل حالت تهوع موفقیت کمتری داشته است. با اثرگذاری زیاد بر 60 درصد از بیماران، تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر قابل توجهی دارد. علاوه براین، ندرتاً، ممکن است تهوع و استفراغ بسیار شدید باشد که این مساله منجر به کاهش دوز دارو یا ادامه درمان می‌شود و به دنبال آن خطر پیشرفت بیماری افزایش می‌یابد. این مساله یک نگرانی خاص است؛ چراکه تهوع و استفراغ در بیماران سرطانی می‌تواند اثر منفی بر میزان مصرف غذا بگذارد و خطر سوءتغذیه در طول درمان افزایش می‌یابد.
درمان گیاهی، یکی از متداول‌ترین درمان‌های مکمل مورد استفاده درمیان مردم است. زنجبیل و بابونه، دو ریشه گیاهی با کاربرد دارویی است. زنجبیل قدمت طولانی در بسیاری از فرهنگ‌ها به عنوان درمانی سنتی برای تهوع و ناراحتی معده – روده دارد.
در سال 2016 در مطالعه‌ای اثر زنجبیل و بابونه به شکل کپسول بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی سرطان سینه تشخیص داده شد و نتایج آن در مجله Asian Pacifc Journal of Cancer Prevention منتشر شد.
در یک آزمایش بالینی دوسو کور و تصادفی شده، 65 زن مبتلا به سرطان سینه تحت شیمی درمانی به مرکز تحقیق سرطان سینه تهران ارجاع داده شدند.
برنامه غذایی گروه مصرف‌کننده زنجبیل برای 5 روز قبل و 5 روز بعد از شیمی درمانی شامل 2 کپسول 500 میلی گرمی حاوی پودر ریشه زنجبیل در روز به همراه داروهای متداول ضد تهوع و ضد استفراغ شامل دگزامتازون، متوکلوپرامید و اپرپیتانت (به اختصار هر سه DMA) بود.
برنامه غذایی گروه مصرف‌کننده بابونه، مانند شرایط گروه مصرف‌کننده زنجبیل، شامل 2 کپسول 500 میلی گرمی حاوی عصاره بابونه به همراه داروهای ضد تهوع و ضد استفراغ DMA بود.
گروه کنترل فقط داروهای دگزامتازون، متوکلوپرامید و اپرپیتانت را دریافت کردند.
هر سه گروه از لحاظ سنی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری نداشتند. داروهای مورد مصرف برای شیمی درمانی یکسان بود و مدت بیماری (1-4 ماه) هم مشابه بود. زنجبیل و بابونه هر دو به یک اندازه برای کاهش دفعات استفراغ به طور قابل توجهی موثر بودند. اما برخلاف بابونه، زنجبیل به طور قابل توجهی بر دفعات تهوع نیز موثر بود.
بر اساس یافته‌های این مطالعه، باید گفت که مصرف کپسول‌های حاوی 1 گرم زنجبیل در روز ممکن است تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی را از بین ببرد. پرستارانی که به طور مستقیم با بیماران سرطانی در ارتباط هستند باید در برابر ارائه برنامه‌های آموزشی برای بیماران و خانواده‌هایشان در ارتباط با نحوه برخورد با برنامه‌های داروییشان و عوارض جانبی آنها مسئول باشند.

- Sanaati, F., Naja, S., Kashaninia, Z., & Sadeghi, M. (2016). Effect of Ginger and Chamomile on Nausea and Vomiting Caused by Chemotherapy in Iranian Women with Breast Cancer. Asian Pacifc Journal of Cancer Prevention, 17(8), 4127-4131. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/308060861_Effect_of_Ginger_and_Chamomile_on_Nausea_and_Vomiting_Caused_by_Chemotherapy_in_Iranian_Women_with

_Breast_Cancer


هشتگ :اشتراک گذاری :