سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > یافته ‏های پژوهشگران دربارۀ تأثیر بهارنارنج بر کاهش وزن

یافته ‏های پژوهشگران دربارۀ تأثیر بهارنارنج بر کاهش وزن

یافته ‏های پژوهشگران دربارۀ تأثیر بهارنارنج بر کاهش وزن

یافته ‏های پژوهشگران دربارۀ تأثیر بهارنارنج بر کاهش وزن

اثر ضدچاقی بهار نارنج (C. aurantium) مربوط به سینفرین است که یک محرک با خواص مشابه کافئین و افدرین است. اثرات مشابه بهارنارنج شامل افزایش مصرف انرژی، افزایش سوخت و ساز بدن و سرکوب اشتها است و به همین دلیل جایگزینی برای افدرا شده است. افدرا (Ephedra L.) یک درختچه متعلق به کشور چین و معروف به (ma-huang) است که حداقل 5000 سال پیش شناخته شده است. افدرا و محصولات حاوی افدرین ممکن است بر کاهش وزن اثرگذار باشند؛ اما استفاده از افدرا و یا افدرین می تواند باعث افزایش عصبانیت، تغییرات خلق و خوی، تپش قلب، تهوع و استفراغ شود. آلکالوییدهای افدرین محرک هایی هستند که ضربان قلب و فشار خون را افزایش می دهند. ممنوعیت استفاده از افدرا، باعث استفاده بسیار گسترده از بهارنارنج به عنوان یک محرک در چربی سوزی شده است. آزمایشات بالینی کاهش وزن، مطالعات فیزیولوژیکی و گزارش موردی متنوعی در مورد بهارنارنج انجام شده است. برخی شواهدِ امیدوارکننده، اثر سینفرین بر درمان چاقی را نشان دادند اما مطالعات بیش تری برای نتیجه گیری قطعی در این زمینه لازم است. همچنین بر اساس مطالعات انجام شده در George Town University ، بهارنارنج به کاهش وزن کمک می کند و گرمازایی را افزایش می دهد.  پژوهشی باهدف تشخیص اثر عصاره بهارنارنج، کافئین و گل راعی (Hypericum perforatum) بر ساختار بدن، متغیرهای متابولیک، سطوح لیپید پلاسما و وضعیت خلق و خو در بزرگسالان سالم با اضافه وزن انجام شد. به این منظور 23 نفر به 3 گروه تقسیم شدند: گروه اول عصاره بهارنارنج (975 میلی گرم)، کافئین (528 میلی گرم) و گل راعی (900 میلی گرم) را روزانه دریافت کردند. گروه دوم مالتودکسترین به عنوان دارونما و گروه سوم چیزی دریافت نکردند و به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. به مدت 6 هفته، افرادِ تحت آزمایش زیر نظر یک متخصص تغذیه از رژیم غذایی 1800 کیلوکالری در روز پیروی کردند و تحت نظارت یک فیزیولوژیست ورزش، سه روز در هفته برنامه ورزشی خاصی را انجام دادند. در مقایسه گروه اول با گروه های دارونما و کنترل، گروه اول به طور قابل توجهی وزن بدن (1/4 کیلوگرم) و چربی بدن (2/9 درصد) خود را از دست داده بودند. در ارتباط با کاهش چربی حقیقی، گروه اول مقدار قابل توجهی (3/1 کیلوگرم) از دست داده بود. هیچ گونه تغییر قابل ملاحظه ای در شاخص های حالت خلق و خو در سه گروه مشاهده نشد. گروه اول کاهشی را در میزان کلسترول و تری گلیسیریدهای پلاسما داشتند. هیچ گونه تغییر قابل ملاحظه ای در فشار خون، ضربان قلب و آزمایش ادرار در هر سه گروه مشاهده نشد. بر این اساس، ترکیب بهارنارنج، کافئین و گل راعی ایمن است و وقتی این ترکیب با محدودیت دریافت کالری و انجام ورزش به منظور از دست دادن وزن بدن و چربی همراه باشد، در بزرگسالان سالم دارای اضافه وزن مؤثر خواهد بود.

  A. Saonere Suryawanshi, J. (2011). An Overview of Citrus aurantium Used in Treatment of Various Diseases. African Journal of Plant Science, 5(7), 390-395. retrieved from http://www.academicjournals.org/article/article1380019714_Suryawanshi.pdf

 Shekelle, P.G.,Hardy, M.L.,Morton, S.C.,Maglione, M.,Mojica, W.A.,Suttorp, M.J., Gagné, J. (2003).Efficacy and Safety of Ephedra and Ephedrine for Weight Loss and Athletic Performance: A Meta-Analysis. The Journal of the American Medical Association, 289(12), 1537-45. Abstract retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12672771

 M. Colker, C.,  S. Kalman, D.,  C. Torina, G.,  Perlis,  T.,  & Chris Street, Ch. (1999). Effects of Citrus aurantium Extract, Caffeine, and St. John's Wort on Body Fat Loss, Lipid Levels, and Mood States in Overweight Healthy Adults. Current Therapeutic Research, 60(3), 145-153. retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011393X00885239 

 MR Lee, M.R. (2011). The history of Ephedra (ma-huang). The Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, 41, 78–84. retrieved from https://www.rcpe.ac.uk/sites/default/files/lee_0.pdf

 

هشتگ :اشتراک گذاری :