سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > تاثیر مصرف خوراکی و استشمام عطر وانیل بر کاهش اشتها و کاهش وزن

تاثیر مصرف خوراکی و استشمام عطر وانیل بر کاهش اشتها و کاهش وزن

تاثیر مصرف خوراکی و استشمام عطر وانیل بر کاهش اشتها و کاهش وزن

تاثیر مصرف خوراکی و استشمام عطر وانیل بر کاهش اشتها و کاهش وزن

مطالعات نشان داده‌اند که فیبر، مخصوصا فیبر محلول در آب، جذب و واجذب مواد را از طریق سیستم گوارشی آهسته می‌کند، ترشح کوله سیستوکینین (Cholecystokinin) را افزایش می‌دهد، ترشح هورمون لپتین را تنظیم می‌کند و وزن بدن را کنترل می‌کند. نقش فیزیولوژیکی اصلی لپتین، کاهش وزن بدن از طریق کاهش اشتها و افزایش ذخیره مجدد انرژی برای بدن است. کوله سیستوکینین عملکردهای متفاوتی در انسان‌ها و حیوانات آزمایشگاهی، از جمله ایجاد حس سیری و کاهش مصرف غذا، مهار تخلیه معده، جلوگیری از ترشح گاستریک اسید و تحریک حرکات دودی‌ شکل روده کوچک انجام می دهد. گیاه ارکیده حاوی ترکیبات شیمیایی از جمله فیبر گلوکومانان، مواد نیتروژنی، نشاسته، پروتئین، قند، هیدروکسی بنزآلدهید، فرولیک اسید، کوئرستین، دائوکوسترول، سیرسیلینول و استروییدها است. یکی از ترکیبات مهم در عصاره ریشه وانیل فیبری محلول در آب به نام گلوکومانان (glucomannan) است که نقشی در کاهش وزن، کنترل قند خون و کلسترول دارد. وانیل محصول خاص و میوه چند دانه‌ای است که رسیدن آن نیاز به مدت زمان زیادی دارد و از خانواده ارکیده است. در سال 2016 مطالعه‌ای با هدف تشخیص اثرات هورمون‌های کوله سیستوکینین و لپتین در رت‌ها انجام و نتایج آن در مجله Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences منتشر شد. در این مطالعه، 50 رت بالغ جنس نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 180-200 گرم مورد آزمایش قرار گرفتند. در طول مطالعه حیوانات تحت شرایط 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی، در دمای اتاق 20-25 درجه سلسیوس نگهداری شدند و دسترسی به آب  و غذا برای آن‌ها آزاد بود. رت‌ها به طور تصادفی به 5 گروه 10 عضوی تقسیم شدند: گروه کنترل که هیچ ماده‌ای دریافت نکردند، گروه شاهد که به طور داخل صفاقی 1 میلی لیتر آب مقطر به آن‌ها تزریق شد. در گروه‌های آزمایشی به گروه 1 (حداقل دوز 20 میلی گرم بر کیلوگرم)، گروه 2 (دوز متوسط 40 میلی گرم بر کیلوگرم) و گروه 3 (حداکثر دوز 80 میلی گرم بر میلی لیتر) عصاره‌های آبی ریشه ارکیده به طور داخل صفاقی به مدت 28 روز، بسته به وزن آن‌ها، تزریق شد. در روز 29 موش‌ها با یکدیگر ادغام شدند تا غلظت سرمی هورمون‌های لپتین و کوله سیستوکینین اندازه‌گیری شود. در طول دوره آزمایش وزن نمونه‌ها به طور روزانه اندازه‌گیری شد. تزریق عصاره ریشه ارکیده در روش وابسته به دوز، باعث افرایش قابل توجهی در سطوح سرمی لپتین و کوله سیستوکینین شد. همچنین کاهش قابل توجهی در میزان مصرف غذا و وزن بدن نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. عصاره آبی ریشه گیاه ارکیده با افرایش سطوح سرمی لپتین و کوله سیستوکینین، وزن بدن را کاهش می‌دهد.  

عطر و بوی وانیل تمایل به شکلات و سایر شیرینی‌ها را کاهش می‌دهد. در آزمایشی بالینی در بیمارستانی در لندن، با موفقیت، اثر پچ وانیل (Vanilla Patch) آزمایش شد. پچ وانیل به پوست می‌چسبد و در تمام طول روز همراه شما خواهد بود و عطر وانیل را در طول روز به شما انتقال می‌دهد. در این آزمایش 200 فرد دارای اضافه وزن داوطلب به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول پچ وانیل را همراه داشتن، گروه دوم پچ لیمو، گروه سوم پچ دارونما یا بدون پچ بودند. گروهی که پچ وانیل همراه داشتند وزن بیشتری را نسبت به سایر گروه‌ها در مدت یک ماه دوره آزمایش از دست دادند. نتایج این مطالعه در سال 2010 در سیزدهمین کنگره بین المللی  International Congress of Dieteticsدر اسکاتلند ارائه شد. 

همچنین براساس نتایج مطالعه‌ای ترکیب عطر وانیل و آسپارتام (نوعی شیرین کننده مصنوعی) در وعده غذایی، حس گرسنگی پس از آن را، در مقایسه با وعده غذایی با محتوای تغذیه‌ای یکسان اما بدون طعم دهنده وانیل و آسپارتام، کاهش داد.

- Hajiani, M., Kargar Jahromi, H., Ghorbani Ranjbary, A., Kargar Jahromi, Z., & Khabbaz Kherameh, Z. (2016). Studying Effect of Extract of the Roots of Salep Plants on Serum Factors. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 7(1), 201-206. Retrieved from https://www.rjpbcs.com/pdf/2016_7(1)/[30].pdf

 

- K. Sinha, A., K. Sharma, U., & Sharma, N. (2008). A comprehensive review on vanilla flavor: Extraction, isolation and quantification of vanillin and others constituents. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 59(4). Abstract retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687630701539350?journalCode=iijf20

 

- Gargulinski, R. (2017, Jul 18). Vanilla for Weight Loss. LIVESTRONG.COM. Retrieved from https://www.livestrong.com/article/314487-vanilla-for-weight-loss/

 

- Yin, W., Hewson, L., Linforth, R., Taylor, M., & D.Fisk, I. (2017). Effects of Aroma and Taste, Independently or in Combination, on Appetite Sensation and Subsequent Food Intake. Appetite, 114, 265-274. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666317305330

- S.Warwick, Z., Hall, W.G., N.Pappas, T., & S.Schiffman, S. (1993). Taste and smell sensations enhance the satiating effect of both a high-carbohydrate and a high-fat meal in humans. Physiology & Behavior, 53(3), 553-563. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0031938493901537

 

 

 

هشتگ :اشتراک گذاری :