سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > رزماری و جلوگیری از سرطان

رزماری و جلوگیری از سرطان

رزماری و جلوگیری از سرطان

رزماری و جلوگیری از سرطان

گیاه Rosmarinus Officinalis L. متعلق به خانواده نعناع، لامیاسه، بومی ناحیه مدیترانه است و کاربردهای آشپزی و دارویی زیادی دارد. گزارش شده است که عصاره رزماری خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهاب، ضد دیابت و ضد سرطان دارد. عصاره رزماری حاوی پلی فنول های بسیاری است که کارنوسیک اسید و رزمارینیک اسید در بیشترین غلظت یافت می شوند. سلول های سرطانی نرخ‌های رشد افزایش یافته و مقاومت در برابر آپوپتوز را نشان می دهند.

سرطان روده بزرگ (کلورکتال) دومین دلیل مرگ و میر بر اثر بیماری سرطان در استرالیا است. گزارش شده است که تغذیه، به ویژه مصرف سبزیجات و ترکیبات گیاهی خاص نقش عمده‎ای در کاهش خطر سرطان دارد. در مطالعه‌ای، شواهد علمیِ حاصل از تمامی مطالعات که از سال 1996 تا 2010 منتشر شدند و اثرات محافظتی رزماری بر سرطان روده بزرگ و سایر انواع سرطان را آزمایش کردند، بررسی شد. شواهد حاصل از مطالعات حیوانی و کشت سلولی، پتانسیل ضدسرطان عصاره رزماری، کارنوسول، کارنوسیک اسید، اورسولیک اسید و رزمارینیک اسید را نشان می دهد. مشاهده دیگری برای سایر اجزاء رزماری یافت نشد. مشخص شد که خواص ضد سرطانی گزارش شده مربوط به رزماری از طریق تغییرات مولکولی در فرآیند چند مرحله‌ای توسعه سرطان ایجاد می‌شوند. این موضوع از طریق توانایی رزماری در سرکوب پیشرفت تومورها در چندین اندام مانند کولون، سینه، کبد، شکم و همچنین سلول های ملانوما و لوسمی مشاهده می شود.

 

Moore, J., Yousef, M., & Tsiani,E. (2016). Anticancer Effects of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Extract and Rosemary Extract Polyphenols. Nutrients, 8(11), 731. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133115/

 

Ngo, S.N., Williams, D.B., & Head, R.J. (2011). Rosemary and cancer prevention: preclinical perspectives. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 51(10), 946-54. Retrieved from http://science.naturalnews.com/pubmed/21955093.html

 

هشتگ :اشتراک گذاری :