سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > ریزش مو و گیاهان موثر برای درمان آن

ریزش مو و گیاهان موثر برای درمان آن

ریزش مو و گیاهان موثر برای درمان آن

ریزش مو و گیاهان موثر برای درمان آن

عوامل مختلفی از جمله هورمون ها، وضعیت تغذیه، قرارگیری در معرض اشعه، توکسین های محیطی و داروها می‌توانند بر رشد مو اثر بگذارند. آندروژن ها مهمترین این عوامل هستند که باعث آلوپسی آندروژنیک (طاسی با الگوی مردانه) می شود. نوعی دیگری از ریزش مو، ریزش مو ایمونوژنیکی است که طاسی منطقه‌ای است.

اگرچه تعدادی از روشهای درمانی ، مانند فیناستراید و مینوکسیدیل ، داروهای مورد تأیید هستند و تعدادی دیگر، مانند توفاسیتینیب، در حال بررسی هستند، طیف گسترده ای از ترکیبات فیتوشیمیایی، از جمله مواد موجود در جنسینگ، اثرات تقویت‌کننده رشد مو را در تعداد زیادی از مطالعات بالینی نشان داده‌اند. جنسینگ یک داروی طبیعی چند منظوره با سابقه طولانی کاربرد پزشکی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای شرقی است. مطالعات در زمینه بیماری‌های پوست ‌نشان داده شده است که جینسنگ و جینسنوزیدها بیان و فعالیت پروتئین های اصلی درگیر در مراحل چرخه مو را تنظیم می‌کنند. تقویت رشد مو و جلوگیری از ریزش مو توسط جنسینگ و متابولیت های آن با القای فاز آناژن و تأخیر در فاز کاتاژن مرتبط هستند.

عصاره چای سبز عوامل موضعی مانند فیناستراید، نوع دوم آنزیم 5-آلفا ردوکتاز در فولیکول‌های مو را مهار می‌کند. عوامل حاصل از چای مانند کاتچین‌ها، اپی‌گالوکاتچین‌گالات و اپی‌کاتچین‌گالات بر فعالیت این آنزیم که مسئول تبدیل تستوسترون به DHT است، اثر می‌گذارند. DHT با ریزش مو مرتبط است.

عصاره برگ چای ترش بر حفظ رشد مو اثر دارد. ژل آلوورا به طور سنتی برای ریزش مو و بهبود رشد مو به دنبال آلوپسی استفاده می شود. آلوئنین ترکیب اصلی در آلوورا است که مسئول تقویت رشد مو می باشد، بدون اینکه پوست را تحریک کند. یک مطالعه مقایسه‌ای با استفاده از مایندوکسیدیل 2 درصد موضعی و محلول رزماری موضعی به تنهایی و در ترکیب با هم برای درمان طاسی منطقه‌ای انجام شد. استفاده از ترکیب محلول رزماری و ماینوکسیدیل نسبت به هریک از این داروها به تنهایی در درمان طاسی منطقه‌ای موثرتر بود.

 

1- Choi. Y. (2018). Hair-Growth Potential of Ginseng and Its Major Metabolites: A Review on Its Molecular Mechanisms. International Journal of Molecular Sciences, 19, 2703. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30208587

 

2- Kumar Jain, P., Das, D., & Das, C. (2017). Prospect of Herbs as Hair Growth Potential. Innovare Journal of Medical Science, 5(1), 25-33. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/312167161_PROSPECT_OF_HERBS_AS_HAIR_GROWTH_POTENTIAL

 

3- Singh, K., Saeed, F., Ahmad, Z., Ahsan, F., & Shakya, P. (2016). Alopecia: introduction and overview of herbal treatment. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 8(8), 59-64. Retrieved from http://www.jocpr.com/articles/alopecia-introduction-and-overview-of-herbal-treatment.pdf

 

4- Meshkibaf, M.H., Ghodrat, M., & Lohrasb, M.H. (2015). Therapeutic Effects of Topical Minoxidil or Rosemary and the Combination of Both on the treatment of Alopecia areata. Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(4), 475-484. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/275657817_Therapeutic_Effects_of_Topical_Minoxidil_or_Rosemary_and_the_Combination_of_Both_on_the_treatment_of_Alopecia_areata

هشتگ :اشتراک گذاری :