سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > مقایسه اثر میوه "به" و درمان های دارویی بر کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری

مقایسه اثر میوه "به" و درمان های دارویی بر کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری

مقایسه اثر میوه "به" و درمان های دارویی بر کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری

مقایسه اثر میوه "به" و درمان های دارویی بر کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری

تهوع و استفراغ در دوران بارداری امری طبیعی است. درمان‌های دارویی متنوعی مانند ویتامین B6، دوکسیلامین، متوکلوپرامید و اوندانسترون برای رفع تهوع و استفراغ در این دوران وجود دارد که در کنار اثرات مثبت، دارای عوارضی از قبیل سردرد، احساس خستگی، خواب آلودگی، اسهال یا یبوست هستند. همچنین در اوایل دوران بارداری استفاده از داروهای شیمیایی منع شده است و گرایش به سمت مصرف درمان‌های جایگزین در حال افزایش است. بنابراین پیدا کردن روش های درمانی ایمن‌تر ضروری است. در ایران باستان به سلامت مادر در دوران بارداری توجه شده است و یکی از درمان‌های توصیه شده برای رفع این علائم، مصرف شیره به برای تقویت دستگاه گوارش زنان باردار است. در سال 2017 آزمایش بالینی تصادفی به منظور بررسی مصرف "به" همراه با ویتامین B6 برای درمان تهوع و استفراغ دوران بارداری انجام و نتایج آن در مجله Journal of Obstetrics and Gynaecology منتشر شد. این آزمایش برای مقایسه میوه به با ویتامین B6 در 76 زن باردار با سن بارداری 14-6 هفته و میزان تهوع و استفراغ خفیف تا متوسط انجام شد. میانگین سن زنان مورد آزمایش 27/5 سال بود.40 زن در گروه مصرف کننده به و 36 زن در گروه مصرف کننده ویتامینB6  قرار گرفتند. شیره به (1 قاشق/ 3 بار روزانه) یا قرص های ویتامین B6 (20 میلی گرم/ 3 بار روزانه) به مدت 1 هفته مصرف شدند. بر اساس نتایج حاصل، تغییر علائم در زنانی که شیره به مصرف کردند، مشخص‌تر بود. به نظر می رسد که شیره به درمان مناسبی است. نتایج این مطالعه کارایی قابل توجه به در مقایسه با ویتامین B6 را نشان داد و همچنین این میوه برای مصرف در دوران بارداری ایمن است.

  

- Aliasl, F., Toliyat, T., Aliasl, J., Minaee, M.B. (2015). Nausea and Vomiting Remedies in Iranian Traditional Medicine (ITM). Iran J Public Health, 44(8), 1164-1165. retrieved from http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/a Iranian Journal of Public Health rticle/viewFile/3374/3093

- Jafari-Dehkordi, E., Hashem-Dabaghian, F., Aliasl, F., Aliasl, J., Taghavi-Shirazi, M., Sadeghpour, O., … Ghods, R. (2017). Comparison of Quince with Vitamin B6 for Treatment of Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Randomised Clinical Trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 37(8),1048-1052. retrieved from http://www.itma.ir/attachments/2016/09/59589ba162fa60.598863691498979233.pdf

 

 

هشتگ :اشتراک گذاری :