• ارزیابی علمی کاربرد سنتی ژل آلوورا برای سلامت کبد

    سوء مصرف نوشیدنی‌های الکلی، دلیل اصلی بیماری حاد و مزمن کبدی محسوب می‌شود. در کشورهای پیشرفته، الکل متداول‌ترین علت شناخته شده بروز بیماری سیروز کبدی است. بر اساس نتایج مطالعه‌ای مشاهده شد که اختلال عملکرد کبدی القاء شده با الکل با مصرف عصاره آبی ژل آلوورا برطرف می‌شود. این مطالعه نشان داد که عصاره آبی ژل آلوورا "درمانگر بیماری کبدی" است و بنابراین به استفاده از گیاه در طب سنتی، برای کنترل اختلال عملکرد کبدی ناشی از مصرف الکل، اعتبار می‌بخشد.......