سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > ارزیابی علمی کاربرد سنتی ژل آلوورا برای سلامت کبد

ارزیابی علمی کاربرد سنتی ژل آلوورا برای سلامت کبد

ارزیابی علمی کاربرد سنتی ژل آلوورا برای سلامت کبد

ارزیابی علمی کاربرد سنتی ژل آلوورا برای سلامت کبد

 

سمیت ناشی از مصرف نوشیدنی الکلی، سومین دلیل متداول مرگ و میر و پنجمین دلیل متداول "بار بیماری" (اثر بیماری، که با شاخص هایی مانند DALYs (سال‌های زندگی تنظیم شده با ناتوانی) و YLDs (تعداد سال‌هایی از عمر که با بیماری طی شده است) سنجیده می‌شود) در جهان است. سوء مصرف الکل علت اصلی مرگ و میر در افراد 15-49 سال است و کل هزینه‌های آن به میلیاردها دلار می‌رسد. سوء مصرف نوشیدنی‌های الکلی، دلیل اصلی بیماری حاد و مزمن کبدی محسوب می‌شود. در بسیاری از بررسی‌های انجام شده یک ارتباط نزدیک بین مصرف نوشیدنی الکلی به صورت مداوم و خطر پیشرفت آسیب کبدی مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته، الکل متداول‌ترین علت شناخته شده بروز بیماری سیروز کبدی است.   

در حال حاضر در طب مدرن داروهای معتبرِ درمانگر بیماری کبدی برای کنترل آسیب کبدی ناشی از الکل/دارو کافی نیست. در طب سنتی ‌از عصاره آلوورا به دلیل خواص دارویی آن استفاده شده است. در سال 2011،  مطالعه‌ای با هدف ارزیابی "فعالیت درمانی بیماری کبدی" مربوط به عصاره آبی ژل آلوورا در رت‌ها انجام و نتیجه آن در مجله Pakistan Journal of Biological Sciences منتشر شد. رت‌های نژاد   Sprague-Dawley به سه گروه تقسیم‌بندی شدند: گروه کنترل منفی، گروه کنترل مثبت و گروه‌ درمان شده با عصاره.  

گروه کنترل منفی آب مقطر به صورت روزانه دریافت کرد. گروه کنترل مثبت الکل و گروه درمان شده با عصاره، الکل و عصاره آبی آلوورا دریافت کردند. سمیت کبدی در گروه کنترل مثبت و گروه تحت درمان با عصاره – الکل القاء شد. " اثر درمان بیماری کبدی" از طریق روش اندازه‌گیری میزان سرمی کل بیلی‌روبین، فسفاتاز قلیایی، آسپارتات ترانس آمیناز و آلانین ترانس آمیناز و هیستوپاتولوژی کبد (مطالعه تغییرات بافتی ناشی از بیماری) انجام شد.   

فعالیت‌های آلانین ترانس آمیناز در هر سه گروه قابل مقایسه بود. در گروه کنترل مثبت (مصرف کننده الکل) میزان سرمی کل بیلی‌روبین، فعالیت‌های فسفاتاز قلیایی و آسپارتات ترانس آمیناز به طور قابل توجهی افزایش یافت. آزمایش هیستوپاتولوژی (مطالعه تغییرات بافتی ناشی از بیماری) نشان داد که الکل باعث القاء آسیب کبدی می‌شود.

اختلال عملکرد کبدی القاء شده با الکل، با مصرف عصاره آلوورا برطرف شد. درمان با آلوورا از بافت کبد، همانند بافت کبدی گروه کنترل منفی، حفاظت کرد. این مطالعه نشان داد که عصاره آبی ژل آلوورا "درمانگر بیماری کبدی" است و بنابراین باعث معتبر شدن استفاده از گیاه در طب سنتی برای کنترل اختلال عملکرد کبدی ناشی از مصرف الکل می‌شود.  

اگرچه اثر آلوورا در درمان بیماری‌های کبدی به اثبات رسیده است اما جراحت کبد ناشی از مصرف گیاهان دارویی مشکل مهمی در بحث بالینی است، چراکه این موضوع می‌تواند علتی برای هپاتیت حادِ تشخیص داده نشده باشد؛ با این حال اطلاعات دردسترس کمی در مورد بروز و تظاهر بالینی مکمل‌های رژیمی مانند آلوورا وجود دارد. بر اساس مطالعه انسانی مصرف 300 میلی‌گرم آلوورا 2 بار در روز فایده سلامتی داشت؛ اگرچه در این مطالعه بر ایمن بودن این دوز اشاره‌ای نشده بود. اما سه مورد اثر سمیت کبدی ناشی از مصرف آلوورا در سه خانم 55، 57 و 62 سال گزارش شده است. این افراد فرآورده‌های آلوورا را به صورت زیر مصرف کردند:

فرد 55 ساله: عصاره های آلوورا به مدت 5 ماه، 57 ساله: قرص حاوی 28/5 میلی گرم آلوورا به مدت 6 ماه، 62 ساله: پودر حاوی 420 میلی گرم آلوورا به مدت حدود 3 ماه.

هرسه مورد الکل مصرف نمی‌کردند. افراد 55 و 62 سال داروی خاصی را مصرف نمی‌کردند. فرد 57 سال بیماری خاصی نداشت و فقط سال‌ها به طور متناوب داروی درد مفصل مصرف می‌کرد. پس از بررسی های بالینی و تایید سمیت کبدی، به محض عدم مصرف خوراکی فرآورده‌های آلوورا، آنزیم‌های کبدی به سطح طبیعیشان بازگشتند.

 

- Pal, P., & Ray, S. (2016). Alcoholic Liver Disease: A Comprehensive Review. European Medical Journal, 1(2), 85-92. Retrieved from http://emjreviews.com/wp-content/uploads/Alcoholic-Liver-Disease-A-Comprehensive-Review1.pdf

 

- Saka, W.A., Akhigbe, R.E., Ishola, O.S., Ashamu, E.A., Olayemi, O.T., & Adeleke, G.E. (2011). Hepatotherapeutic Effect of Aloe vera in Alcohol-Induced Hepatic Damage. Pakistan Journal of Biological Sciences, 14(14), 742-746. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22308658

 

- Yang, H.N., Kim, D.J.,  Kim, Y.M., Kim, B.H.,  Sohn, K.M., Choi, M.J., &  Choi, Y.H. (2010). Aloe-induced Toxic Hepatitis. Journal of Korean Medical Science, 25(3), 492–495. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2826749/

- Bellentani, S., Saccoccio, G., Costa, G., Tiribelli, C., Manenti, F., Sodde, M., … G Brandi and the Dionysos Study Group. (1997). Drinking Habits as Cofactors of Risk for Alcohol Induced Liver Damage. Gut, 41, 845–850. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1891602/pdf/v041p00845.pdf

 

- Aloe vera. Examine.com. retrieved from https://examine.com/supplements/aloe-vera/

هشتگ :اشتراک گذاری :