سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > آلوورا، درمانگر مؤثر بر بیماری پاکت پریودنتال

آلوورا، درمانگر مؤثر بر بیماری پاکت پریودنتال

آلوورا، درمانگر مؤثر بر بیماری پاکت پریودنتال

آلوورا، درمانگر مؤثر بر بیماری پاکت پریودنتال

بیماری لثه یک مشکل دهانی متداول است که در حال حاضر بسیاری از مردم به آن مبتلا هستند. بیماری لثه که به عنوان بیماری پریودنتال نیز شناخته شده است، می تواند به دلایل مختلفی پیشرفت کند. دلیل اساسی این است که دندان ها به درستی یا به طور منظم و کافی تمیز نمی شوند. بیماری پریودنتال باعث قرمزی و تورم لثه می شود و می تواند منجر به تخریب بافت محافظت کننده و استخوان و ایجاد یک پاکت (شیار) در اطراف دندان شود. عمیق تر شدن شیار باعث تجمیع باکتری در این ناحیه و تخریب بیشتر استخوان و بافت می شود. در نهایت اگر تخریب استخوان بیش از حد شود، دندان ها باید کشیده شوند. در سال‌های اخیر، محصولات دارویی و آرایشی مختلفی از بافت موسیلاژی موجود در قسمت مرکزی برگ آلوورا، به شکل ژل آلوورا ساخته شده است. مصارف دندان پزشکی آلوورا متعدد است. آلوورا برای درمان بیماری های لثه بسیار مفید است. خونریزی، التهاب و تورم لثه را کاهش می دهد. یک ضدعفونی کننده قوی در ناحیه پاکت لثه است که به طور طبیعی رعایت بهداشت این ناحیه کار مشکلی است. آلوورا یک تسریع کننده درمان است . این ژل در درمان کانال ریشه به عنوان یک پانسمان آرام بخش استفاده شده است. آلوورا به اشکال متنوعی مانند دهانشویه، ژل و نوشیدنی می تواند مصرف شود. در سال 2011، یک مطالعه بالینی با تمرکز بر روی ویژگی آلوورا به عنوان یک دارو در درمان بیماری پاکت پریودنتال انجام و نتایج آن در مجله Journal of Indian Society of Periodontology منتشر شد. در این تحقیق، 15 نفر برای پارامترهای بالینی مانند شاخص پلاک، شاخص لثه، عمق شیار در پایه، میزان موفقیت در جرم‌گیری و تسطیح ریشه (SRP) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ناحیه مورد آزمایش، جرم گیری و تسطیح ریشه (SRP) به همراه جایگذاری ژل آلوورا در داخل شیار انجام شد و با نمونه کنترل که تنها جرم‌گیری و تسطیح ریشه در آن ناحیه انجام شده بود، مقایسه شد. همچنین پارامترهای بالینی، بین دو ناحیه مورد آزمایش، در طی یک ماه و سه ماه با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساس نتایج، مصرف ژل آلوورا در زیر لثه یا ناحیه بین لثه و ریشه دندان باعث بهبود شرایط پریودنتال می شود. ژل آلوورا می تواند به عنوان یک دارو با سیستم Local delivery در بیماری های پاکت پریودنتال استفاده شود. در این سیستم دارو به طور موضعی استفاده می شود و در طول زمان آهسته خارج می شود و اثر آن به مدت زیادی ادامه می یابد.

Bhat, G.,Kudva, P., & Dodwad, V. (2011). Aloe vera: Nature's soothing healer to periodontal disease. Journal of Indian Society of Periodontology, 15(3), 205–209. retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3200013/

Periodontal Pocket Reduction Procedures. American Academy of Periodontology. retrieved from https://www.perio.org/consumer/pocket-reduction-procedures.htm

Toothbar, O. (2016, September 22). Using Aloe Vera Juice For Gum Disease. Opabox. retrieved from https://opabox.com/using-aloe-vera-juice-gum-disease/

 

هشتگ :اشتراک گذاری :