سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > اثرات ضد اضطراب و ضد افسردگی بادرنجبویه

اثرات ضد اضطراب و ضد افسردگی بادرنجبویه

اثرات ضد اضطراب و ضد افسردگی بادرنجبویه

اثرات ضد اضطراب و ضد افسردگی بادرنجبویه

.Melissa officinalis L عموما به عنوان Lemon balm (بادرنجبویه) شناخته شده، یک درختچه چندساله از خانواده Lamiaceae است. اگرچه، در طول قرون وسطی این گیاه معطر اغلب در اروپا یافت می‌شد، اما در حال حاضر در سراسر دنیا کشت می‌شود.
اخیرا، ترکیباتی با فعالیت بیولوژیکی از این گیاه استخراج شده‌اند. بررسی‌ها در افراد سالم داوطلب نشان داد که این گیاه قادر به تنظیم خلق و خو است.
مطالعه حاضر اثرات رفتاری عصاره گیاه بادرنجبویه را در رت‌های نر و ماده به دنبال درمان acute (حاد) یا subacute (نرسیده به مرحله حاد) آنالیز کرد.
اثرات رفتاری مصرف خوراکی عصاره اتانولی بادرنجبویه در غلظت‌های 0، 30، 100 یا 300 (میلی گرم بر کیلوگرم) به صورتacute یا subacute در دوره 10 روزه در رت‌های ویستار نر و ماده مورد بررسی قرار گرفت. اثرات دیازپام (1 میلی گرم/ کیلوگرم) و فلوکستین (10 میلی گرم/ کیلوگرم) نیز ارزیابی شدند.
یک درمان 10 روز با فلوکستین، صرف نظر از جنسیت، پاسخ ضدافسردگی مشابه القاء کرد و نسبت به عصاره بادرنجبویه مؤثرتر بود. رت‌های نر و ماده پروفایل جنسیتی متمایزی نشان دادند و تداخل‌های درمان و جنسیت مشاهده شد.
اگرچه میزان اثرگذاری عصاره به اندازه اثرگذاری فلوکستین نبود، اما رت‌های نر و ماده‌ای که عصاره اتانولی بادرنجبویه را دریافت کرده بودند و در آزمون‌ها نتایج بهتری را داشتند، اثر ضدافسردگی بادرنجبویه را نشان دادند.
اگرچه، کمترین دوز عصاره اتانولی بادرنجبویه در رت‌های نر غیرمؤثر بود و واکنش متمایزی بین نرها و ماده‌ها به دنبال درمان subacute مشاهده شده.
براساس نتایج، ویژگی‌های روانگردان بالقوه بادرنجبویه می‌تواند جایگزین دارویی منحصر به فردی برای برخی اختلال‌های روانی ارائه کند؛ اگرچه این اثرگذاری به نظر می‌رسد وابسته به جنسیت و طول مصرف باشد.
تفاوت‌های جنسیتی نیز به هنگام آنالیز اثر ضدافسردگی بادرنجبویه عامل مهمی است. جنس ماده رفتارهای مشابه افسردگی بیشتری نشان داد، پاسخ شدیدتری به آزمایش‌ها داد و واکنش متفاوتی نسبت به نرها به درمان‌های ضدافسردگی داشتند.
درحال حاضر شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد جنسیت بر سیستم نوروترانسمیتری (سیستم انتقال عصبی) اثر می‌گذارد و این فاکتور باید در حین بررسی‌های رفتاری و داروشناسی درنظر گرفته شود. صرف‌نظر از ترکیب فعال یا مکانیسم‌های فعالیت، عصاره مورد بررسی، از مطالعات قبلی که ویژگی های مشابه ضد اضطراب بادرنجبویه قابل مقایسه با دیازپام را گزارش کرده بودند، حمایت می‌کند.

 

E. Taiwo, A., B. Leite, F., M. Lucena, G., Barros, M., Silveira, D., V. Silva, M., & M. Ferreira, V. (2012). Anxiolytic and Antidepressant-Like Effects of Melissa officinalis (Lemon balm) Extract in Rats: Influence of Administration and Gender. Indian Journal of Pharmacology, 44(2), 189–192. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3326910


هشتگ :اشتراک گذاری :