سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > اثر جنسینگ بر چاقی و میکروبیوتای روده در زنان چاق

اثر جنسینگ بر چاقی و میکروبیوتای روده در زنان چاق

اثر جنسینگ بر چاقی و میکروبیوتای روده در زنان چاق

اثر جنسینگ بر چاقی و میکروبیوتای روده در زنان چاق

جنسینگ (ریشه Panax ginseng) در طب گیاهی به عنوان یک نیروزای کلی برای افزایش سلامت در کشورهای آسیایی، شامل کره، چین و ژاپن به مدت 1000 سال است که استفاده شده است. ویژگی‌های داروشناسی جنسینگ به جینسنوزیدها و همچنین ساپونین‌های استروئیدی موجود در عصاره‌های جنسینگ نسبت داده می‌شود. گزارش شده است که اثرات داروشناسی عصاره‌های جنسینگ و جینسنوزیدها، فعالیت‌های بیولوژیکی متنوعی در التهاب، ایمونولوژی و سرطان نشان داده است. اثرات جینسنگ بر چاقی و بیماری متابولیکی مانند پرفشاری خون، دیابت و هایپرلیپیدمی نیز گزارش شده است. مطالعات اخیر رابطه‎ای بین چاقی ناشی از رژیم غذایی و تغییرات اکولوژی میکروبی روده را نشان داده‌اند که منجر به افزایش ظرفیت میکروبیوتای دیستال روده (میکروارگانیسم‌ها در بخش دیستال روده) در جهت افزایش آدیپوسیتی میزبان (چاقی یا اضافه وزن شدید فرد) می‌شود. مطالعات حیوانی و انسانی تأثیر قابل توجه میکروب‌ها بر متابولیسم میزبان، مصرف و ذخیره انرژی، و بیماری متابولیکی را نشان داده‌اند.
میکروبیوتای روده یکی از عامل‌های مهم درگیر در کنترل وزن بدن درنظر گرفته می‌شود. اثرات ضدچاقی جینسنگ و ترکیبات مهم آن تشخیص داده شده‌اند. اما اثرات آن بر میکروبیوتای روده همچنان ناشناخته‌اند.
برای تشخیص اثر جنسینگ بر میکروبیوتای روده، 10 زن کره‌ای میان سال چاق عصاره‌های جنسینگ را به مدت 8 هفته استفاده کردند و پارامترهای ساختار بدن، شاخص‌های زیستی متابولیک و ترکیب میکروبیوتای روده آن‌ها ارزیابی شد. تغییرات قابل توجه در وزن بدن و شاخص توده بدن (BMI) مشاهده شد، درحالیکه تغییرات کمی در میکروبیوتای روده مشاهده شد. سپس در این مطالعه شرکت‌کنندگان به 2 گروه، گروه‌های کاهش وزن مؤثر وغیرمؤثر، بسته به اثر جنسینگ بر کاهش وزن، تقسیم شدند تا تشخیص دهند که آیا اثر ضدچاقی از ترکیب میکروبیوتای روده اثرپذیر است؛ همچنین ترکیب میکروبیوتای روده در بین 2 گروه مقایسه شود.
نتایج این مطالعه تأکید دارند که جنسینگ اثر کاهش وزن و اثرات جزئی بر میکروبیوتای روده در تمام شرکت‌کنندگان دارد. علاوه‌بر‌این، اثرات ضدچاقی آن، بسته به ترکیب میکروبیوتای روده پیش از مصرف جینسنگ، متفاوت بود.


- Song, M.Y., Kim, B.S., & Kim, H. (2014). Influence of Panax ginseng on obesity and gut microbiota in obese middle-aged Korean women. Journal of Ginseng Research, 38(2), 106–115. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.govهشتگ :اشتراک گذاری :