سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > اثر گل محمدی بر افزایش ترشح هورمون‌های جنسی

اثر گل محمدی بر افزایش ترشح هورمون‌های جنسی

اثر گل محمدی بر افزایش ترشح هورمون‌های جنسی

اثر گل محمدی بر افزایش ترشح هورمون‌های جنسی

این روزها داروهای گیاهی به دلایل مختلفی مانند اثربخشی مناسب و پایدار، عوارض جانبی کم، هزینه کم‌، دسترسی آسان و غیره بسیار زیاد استفاده می‌شوند. علاوه بر این، داروهای گیاهی برخلاف داروهای شیمیایی حاوی اجزاء زیادی هستند که با طبیعت انسان سازگار هستند. این اجزاء قلب و کبد را محافظت می‌کنند و رادیکال‌های آزاد و سموم را خنثی می‌کنند. همچنین برای داروهای تولید مثل به کار برده می‌شوند. گل محمدی یک گیاه دارویی است که میل جنسی را همانطور که در طب سنتی توصیه شده، افزایش می‌دهد. در مطالعه‌ای اثر عصاره گل محمدی بر سطوح سرمی هورمون‌های جنسی در رت‌های نر ارزیابی شد. در این مطالعه تجربی، 24 رت نر بالغ استفاده شدند. رت‌ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول (کنترل) میزان کافی غذای فشرده و آب را بدون هیچ‌گونه محدودیتی در طول آزمایش مصرف کردند. گروه‌های دوم و سوم به ترتیب 200 و 400 میلی‌گرم عصاره گل محمدی به ازاء کیلوگرم وزن به طور روزانه مصرف کردند. پس از سه هفته نمونه‌های خونی از تمام گروه‌ها در حالت بیهوشی گرفته شد. سرم از نمونه‌های خونی جداسازی شد. غلظت سرمی هورمون‌های FSH، LH و تستسترون اندازه‌گیری شد. سطوح سرمی FSH، LH و تستسترون به‌طور قابل توجهی در گروه‌های تحت آزمایشی که دوزهای 200 و 400 (میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) عصاره گل محمدی را دریافت کرده بودند، در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت. گل محمدی هورمون‌های محور هیپوتالاموس- هیپوفیز مغزی را در رت‌های نر تحریک می‌کند. ترکیبات موجود در عصاره‌های گل محمدی به طور مؤثری فعالیت دستگاه تولید مثل مردان را افزایش می‌دهد که ممکن است از طریق افزایش ترشح هورمون FSH از بخش قدامی هیپوفیز باشد.

 

 - Kargar Jahromi, H., Karimi Jashni, H., Dialemeh S. (2016). Effect of Damask Rose Extract on FSH, LH and Testosterone Hormones in Rats. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 5,5(S), 267-271. Retrieved from https://www.ijmrhs.com/medical-research/effect-of-damask-rose-extract-on-fsh-lh-and-testosterone-hormones-in-rats.pdf

 

 

هشتگ :اشتراک گذاری :