سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > ارتباط بین مصرف چای سبز و کاهش بیماری روان پریشی و استرس

ارتباط بین مصرف چای سبز و کاهش بیماری روان پریشی و استرس

ارتباط بین مصرف چای سبز و کاهش بیماری روان پریشی و استرس

ارتباط بین مصرف چای سبز و کاهش بیماری روان پریشی و استرس

بر اساس تخمین‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO)، بیش از 450 میلیون نفر در سراسر دنیا از استرس رنج می برند. استرس می تواند بزرگترین خطر برای سلامتی باشد. مطالعات قبلی نشان دادند که چای سبز و عصاره های آن می توانند اثر مثبتی بر سلامتی داشته باشند. بر اساس نتایج مطالعات، ممکن است عصاره‌ها به جلوگیری از آلزایمر و برخی از انواع سرطان کمک کنند. علاوه بر این، پژوهشگران معتقدند که عصاره‌های چای سبز می توانند به سیستم قلبی-عروقی و سلامت دهان و همچنین به کنترل وزن نیز کمک کنند. بر اساس آزمایشات انجام شده اِل-تئانین موجود در چای سبز استرس روانی حاد را کاهش می دهد. مطالعات پیشین اگرچه فواید چای سبز را نشان دادند، اما مطالعه‌ایی در مقیاس بزرگ که رابطه بین چای سبز و روان پریشی را نشان بدهد انجام نشده بود. در سال 2009 مطالعه ای با هدف تشخیص ارتباط مصرف چای سبز با کاهش بیماری روان‌پریشی بر روی 42093 فرد 40 ساله در کشور ژاپن انجام شد. به منظور تشخیص رابطه بین مصرف چای سبز و بیماری روان پریشی،  محققین نتایجشان را بر اساس عوامل مختلف مانند سن، جنس، شاخص تود بدنی (BMI)، مصرف نوشیدنی های الکلی، رژیم غذایی، کشیدن سیگار، سابقه بیماری، مدت زمان پیاده روی، حمایت‌های ‌اجتماعی و شرکت در فعالیت های اجتماعی تنظیم کردند؛ بر اساس پرسشنامه های بدست آمده، مشاهده شد 2774 نفر (تقریبا 6/6 درصد) قربانی این بیماری هستند، اما این میزان در میان مصرف کنندگان چای سبز به طور قابل توجهی کمتر بود که بر این موضوع تاکید دارد که چای سبز می تواند سلامت روانی فرد را بهبود دهد. در انتها محققین به این نتیجه رسیدند که ارتباط معکوس قابل توجهی بین مصرف چای سبز و بیماری روان پریشی در افرادی که 5 فنجان یا بیشتر چای سبز در روز مصرف می کنند وجود دارد؛ در مقایسه با افرادی که روزانه فقط یک فنجان یا کمتر چای سبز مصرف می کنند.  مطالعه ی اخیر نشان داد که مصرف روزانه 5 فنجان چای سبز، ممکن است تا 20 درصد ابتلا به بیماری "روان پریشی" را کاهش دهد. البته به مطالعات بیشتر به منظور تشخیص ترکیبات زیست فعال و مکانیسم‌های درگیر در این رابطه نیاز است.

 

- Hozawa, A., Kuriyama, S., Nakaya, N., Ohmori-Matsuda, K., Kakizaki, M., Sone, T.,  Tsuji, I. (2009). Green Tea Consumption Is Associated with Lower Psychological Distress in a General Population: The Ohsaki Cohort 2006 Study. The American Journal of Clinical Nutrition, 90(5), 1390-6. Retrieved from http://ajcn.nutrition.org/content/90/5/1390.full

  

- HansenResearch Shows that Green Tea Can Relieve Stress. The ADRENAL FATIGUE. Tertieved from https://adrenalfatiguesolution.com/green-tea-can-relieve-stress/

 

 

هشتگ :اشتراک گذاری :