سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > ایمنی سنجی نوشیدنی‌ها و مکمل‌های تغذیه‌ای حاوی عصاره چای سبز

ایمنی سنجی نوشیدنی‌ها و مکمل‌های تغذیه‌ای حاوی عصاره چای سبز

ایمنی سنجی نوشیدنی‌ها و مکمل‌های تغذیه‌ای حاوی عصاره چای سبز

ایمنی سنجی نوشیدنی‌ها و مکمل‌های تغذیه‌ای حاوی عصاره چای سبز

ممکن است ترکیب اپی‌گالو‌کاتچین‌گالات (EGCG)، عمده ترین کاتچین موجود در چای سبز، مسئول سمیت کبدی گزارش شده در افرادی که مکمل‌های غذایی مصرف می‌کنند، باشد. مصرف ترکیب EGCG همراه با دمنوش‌های چای سبز و محصولات برپایه GTE روزانه تا حدود 450 میلی گرم به ازاء هر فرد در اروپا و بیشتر از این مقدار در آسیا است.  مصرف چای سبز با آسیب کبد در افراد مرتبط نشده و دمکرده چای سبز و نوشیدنی‌های برپایه عصاره چای سبز با سابقه طولانی مصرف، ایمن در نظر گرفته می‌شوند. در مطالعات حیوانی، قدرت EGCG برای اثرگذاری بر کبد بسیار به شرایط مصرف بستگی دارد. در مطالعات، ایمنی دمنوش‌ها و محصولات برپایه عصاره چای سبز (GTE) در مورد کاتچین‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

به منظور دستیابی به بالاترین سطح مصرف قابل قبول EGCG، این ترکیب در بالاترین دوزهایی که فاقد اثر سمی یا اثرات نامطلوب باشد (NOAELs)، به صورت تک دوز و تزریقی (bolus) مصرف شد و نتایج نشان داد مصرف EGCG به شکل bolus، در دوزهایی کمتر از دوزهای EGCG موجود در یک فنجان چای سبز،  قابل قبول است. مصرف EGCG در رژیم غذایی و تقسیم این دوز در طول روز برای مطالعه میزان سمیت این ترکیب در بالاترین دوزها که فاقد اثر سمی یا نامطلوب باشد، بهتر است. در مطالعات بالینی، اثرات سوء کبدی پس از مصرف EGCG  در مقادیر کمتر از 600 میلی گرم/ به ازاء هر فرد/ روزانه مشاهده نشد. بنابراین، بالاترین سطح مصرف EGCG که قابل تحمل است 300 میلی گرم / به ازاء هر فرد/ روزانه برای مکمل‌های غذایی در نظر گرفته می‌شود.

Dekant, W., Fujii, K., Shibata, E., Morita, O., & Shimotoyodome, A. (2017). Safety assessment of green tea based beverages and dried green tea extracts as nutritional supplements. Toxicology Letters, 277, 104-108. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/317872039_Safety_assessment_of_green_tea_based_beverages_and_dried_green_tea_extracts_as_nutritional_supplements

https://toxtutor.nlm.nih.gov/02-006.html

 

 

 

 

هشتگ :اشتراک گذاری :