سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > تأثیر مثبت عسل بر تسریع بهبودی عفونت های شدید زخم

تأثیر مثبت عسل بر تسریع بهبودی عفونت های شدید زخم

تأثیر مثبت عسل بر تسریع بهبودی عفونت های شدید زخم

تأثیر مثبت عسل بر تسریع بهبودی عفونت های شدید زخم

در سال های اخیر نشان داده شده که عسل تأثیر ممانعت کننده‌ای بر رشد 60 گونه باکتریایی اعم از هوازی، بی‌هوازی، گرم مثبت و گرم منفی داشته است و نیز در ترمیم و بهبود زخم مؤثر است. ویژگی بهبود‌دهنده عسل اساسا به دلیل فعالیت ضدباکتریایی، حفظ رطوبت مطلوب زخم و ویسکوزیته بالای آن به عنوان مانع محافظتی برای جلوگیری از عفونت است. عسل در روند بهبود زخم به ویژه زخم‌های سوختگی بسیار مورد توجه است. علاوه‌بر‌این، عسل موفقیت پیوندهای پوستی را افزایش می‌دهد. پانسمان با عسل فرآیند بهبودی زخم‌های جراحی را افزایش می‌دهد.

در مطالعه‌ای مشخص شد که عسل در رفع عفونت‌های باکتریایی و ترمیم زخم موثرتر از ضدعفونی کننده‌های موضعی از جمله اسپیریت و بتادین است.

امکان اثر درمانی مصرف موضعی عسل رقیق‌نشده خام در درمان عفونت‌های شدید حادِ زخمِ بعد از عمل جراحی در 50 بیمار مورد بررسی قرار گرفت.

براساس نتایج این مطالعه محققین نتیجه گرفتند که کاربرد موضعی عسل رقیق نشده خام می‌تواند باعث 1) نابودی سریع‌تر عفونت‌های باکتریایی 2)  کاهش دوره مصرف آنتی‌بیوتیک و مدت زمان بستری شدن در بیمارستان 3) تسریع  بهبودی زخم 4) جلوگیری از بازشدگی زخم و نیاز به بخیه دوباره و 5) به حداقل رساندن شکل‌گیری اسکار شود. نتایج این مطالعه در مجله European Journal of Medical Research منتشر شد.

 

- Meo, S.A., Al-Asiri, S.A., Mahesar, A.L., & Ansari, M.J. (2017). Role of Honey in Modern Medicine. Saudi Journal of Biological Sciences, 24(5), 975-978. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X16301863

 

- Al-Waili, N.S., & Saloom, K.Y. (1999). Effects of topical honey on post-operative wound infections due to gram positive and gram negative bacteria following caesarean sections and hysterectomies. European Journal of Medical Research, 4(3), 126-30. Retrieved from   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10085281

 

- شایسته آذر، م.، یوسف پور، م.، شایسته آذر، ش.، و آقاجانی، ش. (1394). دیدگاه اسلام و طب سنتی و مدرن درباره عسل. مجله تعالی بالینی، 4(1)، صص. 56-44. قابل دسترس از:

                                                                                   http://ce.mazums.ac.ir/article-1-174-fa.pdf

 

 

هشتگ :اشتراک گذاری :