سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > اثرات مفید آنتوسیانین های آلبالو بر کاهش وزن و سطح سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

اثرات مفید آنتوسیانین های آلبالو بر کاهش وزن و سطح سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

اثرات مفید آنتوسیانین های آلبالو بر کاهش وزن و سطح سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

اثرات مفید آنتوسیانین های آلبالو بر کاهش وزن و سطح سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

برخی مطالعات بر روی آنتوسیانین ها، فعالیت آنتی اکسیدانی و اثرات مفید آن ها برای کنترل انواع دیابت و کاهش خطر بیماری های قلبی- عروقی را نشان داده اند. بر اساس مطالعات آزمایشگاهی، آلبالو حاوی مقادیر بالای آنتوسیانین ها است که دارای ویژگی های تحریک کننده آزادسازی انسولین بر سلول های بتا-پانکراس است. در سال 2008 مطالعه ای با هدف تشخیص اثر کنسانتره آب آلبالو بر تغییرات مفید گلوکز سرم و برخی عوامل خطر بیماری قلبی- عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد و نتایج آن در مجله Nutrition & Food Science به چاپ رسید. در این مطالعه، 19 زن دیابتی با قند خون ناشتا 110 میلی گرم بر دسی لیتر از بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان انتخاب شدند. افراد روزانه 40 گرم کنسانتره آب آلبالو را به مدت 6 هفته مصرف کردند. وزن و فشار خون در شروع مطالعه و پس از 6 هفته اندازه گیری شد و نمونه های خون ناشتا گرفته شد. قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله (نشانگر میزان گلوگز همراه با هموگلوبین موجود در خون که برای غربالگری بیماران دیابتی کارآیی داشته و نشان دهنده میزان موفقیت بیماران در کنترل دیابت است) و پروفایل لیپید خون اندازه‌گیری شد. همچنین، یک گزارش از نحوه تغذیه در مدت 24 ساعت از تمامی افراد در هر دو مرحله گرفته شد. پس از 6 هفته مصرف کنسانتره آب آلبالو، کاهش قابل توجهی در وزن بدن، فشار خون و هموگلوبین گلیکوزیله مشاهده شد. در یک زیر گروه 12 نفره از بیماران مورد مطالعه با سطح کلسترول LDL 100 میلی گرم بر دسی لیتر، میزان کلسترول کل و کلسترول LDL به طور معنی دار و قابل توجهی کاهش یافته بود. بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف روزانه 40 گرم کنسانتره آب آلبالو وزن بدن، فشار خون و هموگلوبین گلیکوزیله را در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 پس از 6 هفته کاهش و لیپیدهای خون را در بیماران دیابتی با چربی خون بالا، بهبود می دهد. همچنین در سال 2009،  در تحقیقی اثر آنتی اکسیدانی، لیپید  پراکسیداسیون و خواص ضدالتهابی آب میوه آلبالو در موش آزمایش شد ونتایج آن در مجله Plant Foods for Human Nutrition به چاپ رسید. پتانسیل آنتی اکسیدانی در بافت های خون، کبد و مغز موش، لیپید  پراکسیداسیون در کبد و مغز و خواص ضدالتهابی بررسی شدند. همچنین، غلظت سیانیدین-3-گلوکوزید، سیانیدین-3-روتینوزید، پلارگونیدین-3-گلوکوزید، پلارگونیدین-3-روتینوزید و آنتوسیانین های کل موجود در آب میوه آلبالو تشخیص داده شد. موش ها به طور تصادفی به گروه کنترل (تغذیه با غذای تجاری) و گروه دوم (تغذیه با غذای تجاری حاوی 10 یا 50 درصد از آب آلبالوی افزوده شده) تقسیم شدند. نتایج نشان داد که عملکرد آنتی اکسیدانی آب میوه آلبالو از طریق افزایش فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز در کبد و خون و گلوتاتیون پراکسیداز در کبد و کاهش غلظت لیپید پراکسیداسیون انجام می گیرد. آب میوه آلبالو به عنوان یک مهارکننده سیکلو اکسیژناز نوع 2 (آنزیم مسئول ایجاد التهاب و درد) وآنتی اکسیدان در بافت های کبد و خون موش عمل می کند؛ اما این اثرات را بر بافت مغز ندارد. سیانیدین-3-گلوکوزید بالاترین غلظت را در میان آنتوسیانین ها داشت. بر اساس این مطالعه آب میوه آلبالو ممکن است به عنوان یک محصول آنتی اکسیدان و ضدالتهاب با خواص سودمند سلامتی مصرف شود.  

Ataie-Jafari, A., Hosseini, S., Karimi, F., & Pajouhi, M. (2008). Effects of Sour Cherry Juice on Blood Glucose and Some Cardiovascular Risk Factors Improvements in Diabetic Women. Nutrition & Food Science, 38(4), 355-360. retrieved from http://emrc.tums.ac.ir/upfiles/48590156.pdf

Šarić, A., Sobočanec, S., BalogEmail, T., Kušić, B., Šverko,V., Dragović-Uzelac, V., … Marotti, T. (2009). Improved Antioxidant and Anti-inflammatory Potential in Mice Consuming Sour Cherry Juice (Prunus Cerasus cv. Maraska). Plant Foods for Human Nutrition, 64,231. retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s11130-009-0135-y

 

 

هشتگ :اشتراک گذاری :