سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > اثر محافظت‌کننده دارچین و زنجبیل در برابر چاقی و انواع دیابت

اثر محافظت‌کننده دارچین و زنجبیل در برابر چاقی و انواع دیابت

اثر محافظت‌کننده دارچین و زنجبیل در برابر چاقی و انواع دیابت

اثر محافظت‌کننده دارچین و زنجبیل در برابر چاقی و انواع دیابت

چاقی با ژنتیک، متابولیسم و مؤلفه‌های رفتاری (تمایلات و گرایش‌های رفتاری) مرتبط است. جدا از سهم عمده‌ی استعداد ژنتیکی، پیشرفت سریع چاقی ممکن است در اثر تغییرات بزرگ در سایر عوامل مانند عادت‌های غذایی باشد. شیوع چاقی در میان تمام سنین به دلیل تغییرات سبک زندگی و مصرف چربی رژیمی در حال افزایش است. چاقی یک سری از مشکلات را برای سلامتی به وجود می‌آورد که خطر بیماری‌های بسیاری مانند بیماری‌های قلبی – عروقی، فشار خون بالا و دیابت ملیتوس (دیابت شیرین) را افزایش می‌دهد.
در سال 2014، در مطالعه‌ای اثرات عصاره‌های آبی دارچین (CAE) و زنجبیل (GAE) بر وزن بدن و چربی‌ها، سطح سرمی آنزیم‌های کبدی، لیپیدهای خون، گلوکز، لپتین و انسولین و فعالیت آنزیم‌های اکسیداتیو بافت در رت‌های دیابتی چاق مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن در مجله World Journal of Dairy & Food Sciences منتشر شد. در این مطالعه 54 رت نر به طور تصادفی به 6 گروه 9 نفره تقسیم شدند. گروه 1 با رژیم غذایی پایه ( با فرمولاسیون 20 درصد پروتئین، 10 درصد سوکروز، 5 درصد روغن ذرت، 2 درصد کولین کلراید، 1 درصد مخلوط ویتامین، 3/5 درصد مخلوط نمک‌ها و 5 درصد انواع فیبر و مابقی نشاسته ذرت) تغذیه شدند. 5 گروه دیگر با رژیم غذایی پرچرب (HFD) به مدت 6 هفته تغذیه شدند تا چاقی و چربی خون حاد در آن‌ها ایجاد شود. سپس رت‌های چاق با تزریق آلوکسان در طول مدت 5 روز، به دیابت مبتلا شدند.
پس از القاء دیابت، گروه 2 به عنوان گروه چاق مبتلا به دیابت در نظر گرفته شد. به 4 گروه دیگر عصاره‌های آبی دارچین و زنجبیل در دوزهای 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی، به مدت 6 هفته داده شد. برای تهیه عصاره آبی گیاهان، 200 گرم از پودر چوب دارچین یا ریشه زنجبیل در 1 لیتر آب مقطر ریخته و به مدت 10 دقیقه جوشانده شد. نمونه‌های خونی به منظور جداسازی سرم و انجام آنالیزهای بیوشیمیایی جمع‌آوری شدند. کلیه‌ها نیز به منظور ارزیابی فعالیت‌های آنزیم‌های اکسیداتیو بافت از بدن رت‌ها جداسازی و آماده شدند.
نتایج نشان دادند که مصرف خوراکی عصاره آبی دارچین و زنجبیل در رت‌های چاق دیابتی به طور قابل توجهی باعث کاهش وزن بدن و چربی‌ها، کاهش سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی، کلسترول کل، تری‌گلیسریدها و LDL و کاهش شاخص آتروژنیک ( نسبت کلسترول LDL به HDL) می‌شود.
همچنین کاهش قابل توجهی در گلوکز خون و هورمون لپتین، افزایش انسولین و افزایش فعالیت‌های آنزیم‌های اکسیداتیو بافت کلیه در رت‌های چاق دیابتی مشاهده شد.
براساس نتایج این مطالعه، عصاره‌های دارچین و زنجبیل اثرات ضدچاقی، ضددیابت، کاهنده چربی خون و اکسیداتیو در رت‌های چاق دیابتی ایجاد می‌کنند.
این نتایج، مشاهده‌ای علمی برای اثبات مصرف سنتی دارچین و زنجبیل به عنوان نوشیدنی درمان‌کننده چاقی، کاهنده چربی خون و انواع دیابت بود.

 

 

- S. Ismail, N. (2014). Protective Effects of Aqueous Extracts of Cinnamon and Ginger Herbs Against Obesity and Diabetes in Obese Diabetic Rat. World Journal of Dairy & Food Sciences, 9 (2), 145-153. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org

هشتگ :اشتراک گذاری :