سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > تاثیر مصرف زیره سبز به همراه لیموترش بر کاهش وزن و وضعیت متابولیکی در افراد دارای اضافه وزن

تاثیر مصرف زیره سبز به همراه لیموترش بر کاهش وزن و وضعیت متابولیکی در افراد دارای اضافه وزن

تاثیر مصرف زیره سبز به همراه لیموترش بر کاهش وزن و وضعیت متابولیکی در افراد دارای اضافه وزن

تاثیر مصرف زیره سبز به همراه لیموترش بر کاهش وزن و وضعیت متابولیکی در افراد دارای اضافه وزن

چاقی یکی از مهمترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان است که در نتیجه انباشته شدن انرژیِ مواد غذاییِ اضافی به صورت چربی شکمی است. همچنین، رابطه‌ای بین چاقی و مقاومت انسولینی، پروفایل‌های لیپید افزایش یافته و استرس اکسیداتیو مستند شده است. مطالعات اخیر گزارش کردند که چاقی با برخی بیماری‌ها مانند دیابت شیرین نوع 2 ، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی-عروقی مانند نارسایی قلبی و بیماری عروق کرونری قلب، استئوآرتریت و کبد چرب مرتبط است. امروزه تقاضا برای داروهای گیاهی به منظور درمان چاقی، به جای استفاده از داروهای سنتزی که ممکن است دارای عوارض جانبی و گران قیمت تر باشند، افزایش یافته است. زیره سبز (Cuminum cyminum L) بومی ناحیه مدیترانه است و در طب سنتی کاربرد دارد. لیموترش متعلق به خانواده مرکبات است و دارای فیتوکمیکال های متنوع مانند پلی‌فنول‌ها و ترپن‌ها است. در سال 2016، مطالعه‌ای با هدف ارزیابی اثرات مصرف ترکیب زیره سبز و لیموترش بر کاهش وزن و پروفایل های متابولیکی در میان افراد دارای اضافه وزن انجام و نتایج آن در مجله Iranian Red Crescent Medical Journal  منتشر شد. این آزمایش بالینی کنترل شده-دارونما دوسوکور شده تصادفی بر روی 72 فرد دارای اضافه وزن، با سن 18 تا 50 سال انجام شد. بیماران به طور تصادفی به سه گروه 24 نفره تقسیم شدند: گروه اول کپسول های حاوی زیره سبز با غلظت بالا (75 میلی گرم) و لیموترش، گروه دوم کپسول های حاوی زیره سبز با غلظت پایین (25 میلی گرم) و لیموترش و گروه سوم دارونما را 2 بار در روز به مدت 8 هفته دریافت کردند. پس از 8 هفته مداخله، نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه دوم و سوم، مصرف غلظت بالای زیره سبز و لیموترش باعث کاهش وزن و کاهش شاخص توده بدنی به میزان قابل توجهی در گروه اول شد. علاوه بر این، مصرف غلظت بالای زیره سبز و لیموترش در مقایسه با غلظت پایین زیره سبز و لیموترش و دارونما، منجر به کاهش قابل توجه در گلوکز پلاسما ناشتا (FPG) و افزایش قابل توجه در شاخص "بررسی کمی حساسیت به انسولین" (QUICKI، شاخصی برای سنجش حساسیت انسولینی حاصل از نمونه خون ناشتا) شد. همچنین به دنبال مصرف غلظت بالای زیره سبز و لیموترش، یک کاهش معنی دار در سطوح تری گلیسرید سرم، کلسترول کل و کلسترول با دانسیته پایین (LDL) مشاهده شد.

 

Taghizadeh, M., Memarzadeh, M.R., Abedi, F., Sharifi, N., Karamali, F. Fakhrieh Kashan, Z., & Asemi, Z. (2016). The Effect of Cumin cyminum L. Plus Lime Administration on Weight Loss and Metabolic Status in Overweight Subjects: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal, 18(8), e34212. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5065707/pdf/ircmj-18-08-34212.pdf

 

 Katz, A., S. Nambi, S., Mather, K., D. Baron, A., A. Follmann, D., Sullivan, G., & J. Quon, M. (2000). Quantitative Insulin Sensitivity Check Index: A Simple, Accurate Method for Assessing Insulin Sensitivity In Humans. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 85(7), 2402–2410. Retrieved from https://academic.oup.com/jcem/article/85/7/2402/2851441

 

 

هشتگ :اشتراک گذاری :