سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > درمان گیاهی برای کنترل سندرم روده تحریک پذیر

درمان گیاهی برای کنترل سندرم روده تحریک پذیر

درمان گیاهی برای کنترل سندرم روده تحریک پذیر

درمان گیاهی برای کنترل سندرم روده تحریک پذیر

سندرم روده تحریک پذیر (IBS) یک اختلال عملکردی روده همراه با شیوع بالاست. به دلیل عوامل مختلف مرتبط با پاتوفیزیولوژی بیماری IBS و نتایج ناامیدکننده از درمان‌های متعارف آن، درمان این بیماری یک چالش است و استفاده از داروهای مکمل و جایگزین به خصوص درمان‌های گیاهی در حال افزایش است.

شاهتره (Fumaria officinalis)
اثرگذاری شاهتره، به سبب فعالیت ضداسپاسم آن، در بیماران مبتلا به IBS تشخیص داده شده است. در یک کارآزمایی بالینی، درد مربوط به IBS در گروه مصرف کننده شاهتره، در مقایسه با گروه مصرف کننده دارونما بیشتر کاهش یافته بود. بادکردگی شکم مرتبط با IBS در گروه دارونما کاهش و در گروه شاهتره افزایش داشت.

نعناع فلفلی (Mentha × piperita)
شواهد در مورد اثرگذاری اسانس روغنی نعناع فلفلی بر روی IBS نسبت به سایر فرآورده های گیاهی بیشتر است.
در یک مطالعه بالینی، اثرگذاری یک فرآورده حاوی روغن نعناع فلفلی در بیماران مبتلا به IBS ارزیابی شد.
79% از بیماران که فرآورده حاوی نعناع فلفلی را مصرف کردند کاهش شدت درد شکمی را تجربه کردند، 83% بادکردگی شکمی کمتر، 83% کاهش دفعات دفع مدفوع ، 73% بوربوریگمی (صدای معده) کمتر و 79% نفخ کمتری داشتند. نتایج در گروه مصرف کننده دارونما به شرح زیر بود: 43% بیماران کاهش درد، 29% کاهش بادکردگی شکم، 32% کاهش دفعات دفع مدفوع، 31% بوربوریگمی (صدای معده) کمتر و 22% نفخ کمتری داشتند. بهبود علائم بعد از مصرف فرآورده حاوی نعناع فلفلی به طور چشمگیری، در مقایسه با گروه دارونما، بهتر بود و عوارض جانبی قابل توجهی در این گروه مشاهده نشد و روغن نعناع فلفلی توسط بیماران به خوبی قابل تحمل بود.
در یک کارآزمایی بالینی بر روی کودکان مبتلا به IBS، 75 درصد از آن‌هایی که روغن نعناع فلفلی را دریافت کردند کاهشی در شدت درد مرتبط با IBS نشان دادند. در پایان کارآزمایی، گروه تحت درمان با نعناع فلفلی بهبود بیشتری را در تغییر علائم نسبت به گروه دارونما گزارش کردند. در هردوگروه، نعناع فلفلی و دارونما، تغییرات در علائمی نظیر صدای روده، بادکردگی شکم، آروغ زدن، گاز و سوزش سر معده مشاهده نشد. عمده ترین اثر نعناع فلفلی کاهش شدت درد شکمی بود. هیچ گونه عوارض جانبی در طول 2 هفته دوره مطالعه گزارش نشد.
نعناع فلفلی فعالیت ضدمیکروبی و ضداسپاسم نشان داده است و باعث کاهش تحرکات سیستم گوارش می‌شود.

 

- Rahimi, R., & Abdollahi, M. (2012). Herbal Medicines for the Management of Irritable Bowel Syndrome: A Comprehensive Review. World Journal of Gastroenterology, 18(7), 589–600. Retrieved from
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3281215/pdf/WJG-18-589.pdf

هشتگ :اشتراک گذاری :